BAKKELANDETS DARTKLUB

Ordensreglement

Ordensreglement

 1. Medlemmer og gæster er forpligtet til at behandle foreningens faciliteter med respekt og omhu.

 2. Foreningens lokaler skal altid efterlades ryddelige og rengjorte efter brug.
 3. Foreningens lokaler kan bruges til sociale arrangementer for medlemmer af foreningen efter forudgående aftale med bestyrelsen.
 4. Periodisk rengøring og vedligeholdelse af lokaler og inventar koordineres af bestyrelsen, men er et fælles ansvar.
 5. Enhver beskadigelse af inventar eller andre faciliteter medfører erstatningspligt, medmindre skaden må anses som hændelig. Skader skal øjeblikkeligt anmeldes til bestyrelsen, som derefter foretager vurderingen.

 6. Tobaksrygning er ikke tilladt i foreningens lokaler.

 7. Husdyr er ikke tilladt i foreningens lokaler.

 8. Personlige ejendele der opbevares/efterlades/glemmes i klubben er på eget ansvar. Foreningen har intet ansvar for medlemmernes tøj, udstyr og andre ejendele.

 9. Foreningen tilstræber at skabe et trygt, socialt og kammeratligt miljø for klubbens medlemmer og gæster. 

 10.  Indtagelse af alkohol er tilladt med måde og omtanke. Synlig beruselse accepteres ikke ved træning, kampe og sportslige arrangementer.
 11. Det er ethvert medlems pligt, at sørge for at der opretholdes god ro og orden. Støjende, racistisk, truende, provokerende, voldelig eller anden krænkende adfærd accepteres ikke.